Trait pour Trait

Voorbeelden van schade, aangericht door machines

Voorbeelden van schade, aangericht door machines in bosomgeving

Een machine is niet altijd een goed werktuig om mee in de bossen mee te werken: bijvoorbeeld bij het maken van selectieve coupes of het behoud van percelen. Gegeven de grote van de meeste huidige bosmotoren is men verplicht om een aantal bomen op te offeren om het gekapte hout te kunnen bereiken.

Helaas kunnen we ook belangrijke grondverzakkingen zien en soms ook schade aan de andere bomen.

Verre van ouderwets te zijn, pleiten we niet voor het verlaten van de machines. Voor een beter beheer van onze bossen pleiten we eerder voor een wisselwerking tussen het mechanisch opleveren en het opleveren met een paard.