Trait pour Trait

De mallejan

De mallejan is een bosmotor die dient voor het transporteren van boomstammen. De boomstam wordt aan de mallejan opgehangen waardoor de lading lichter wordt en de grond zo weinig mogelijk geraakt wordt. Voor een goed evenwicht is het vinden van een goede plaats voor het aanbrengen van de ketting het moeilijkst.

Deze techniek is erg bodemvriendelijk, omdat de boomstam enkel met tussenpauzen in aanraking komt met de grond, namelijk wanneer het paard stopt of vertraagd. Het is dus een ideaal middel om, bijvoorbeeld, een boom uit een grasperk te halen zonder nadien opnieuw te moeten zaaien.